3 trends i erhvervsejendomsmarkedet lige nu

  • 9 years ago
3 trends i erhvervsejendomsmarkedet

3 trends i erhvervsejendomsmarkedet

1. Vækst i markedet for erhvervsejendomme

Norstat Danmark har for nylig færdiggjort en undersøgelse, der viser, at en femtedel af alle danske virksomheder har planer om at flytte til nye lokaler. Det betyder, at 40.000 virksomheder lige nu er aktive på markedet for erhvervsejendomme.

Jeanette Andresen står i spidsen for erhvervsejendomsmæglerfirmaet Andresen Erhverv i Købenavn, som er specialister i håndtering af erhvervsejendomme. I hendes organisation mærker man den stigende interesse:

”Der er rift om erhvervsejendomme og kontorer. Mange virksomheder opleve威而鋼
r vækst og har behov for større kapacitet, større arealer og moderne lokaler. Det kan være afgørende for en virksomheds mulighed for yderligere vækst, at man får de rigtige fysiske rammer og den rigtige placering”

2. Forskel på storbyerne og resten af landet

Den øgede interesse er dog ikke jævnt fordelt. Byområder som København, Århus og Ålborg oplever opgang i byggeri og øget bevågenhed fra investorer. Anderledes ser det ud i landområderne og i de mindre byer, hvor man fortsat oplever, at erhvervsegnede bygninger får lov at stå tomme i længere perioder.

”I al handel med ejendomme er beliggenhed af kolossal vigtighed, ” fortsætter Jeanette Andresen, ”i byerne går det stærkt, når en ejendom bliver tilgængelig. Men når der er tale om en ejendom i et område, der fx har mindre gode transportmuligheder, ser billedet anderledes ud. I disse tilfælde er det en langt mere omfattende proces, der skal til for at skabe interesse og i sidste ende finde de rigtige lejere. ”

3. Den fornødne ekspertise

Det er en krævende og omkostningstung operation at flytte en organisation og finde den rette placering samt de rette lokaler. Derfor vælger flere at alliere sig med eksperter indenfor netop dette område. Det gør de, da det kan ses direkte på bundlinjen.

En sådan ekspert kan være en ejendomsmægler, der besidder den fornødne indsigt og har det solide professionelle netværk. Et sådant netværk er uundværligt når man skal begå sig i det komplicerede marked for erhvervsejendomme.

”Vi har gennem årene opbygget et meget omfattende netværk af private og offentlige aktører. Ved at trække på disse relationer, sikrer vi vores kunder optimale betingelser for at vælge den rigtige ejendom. Der er typisk stor interesse i yderområder, for at trække virksomheder til. Jeg arrangerer ofte netværksmøder i erhvervsejendommene, hvor potentielle lejere/brugere og lokale interessenter kan mødes. Her kan man få en snak om, hvordan en evt. flytning kan gøres attraktiv for både virksomheden og lokalområdet. Desuden får man et lidt bedre indtryk af ejendommens muligheder, når man deltager i professionelle aktiviteter der, frem for blot at få den klassiske rundvisning, ” slutter Jeanette Andresen.

Compare listings

Compare