Likviditet i ejendomme inden året er omme

  • 6 years ago
Andresen Erhverv ejendomsmægler

Andresen ErhvervSommeren er så småt på vej ind over Danmark og det betyder at der vil være en lavere aktivitet hos mange danske virksomheder. Har du brug for at øge likviditeten for at vækste eller tilsvarende? Så er det nu der skal handles.

Friværdien der blev glemt

Mange danske virksomheder overser friværdien i deres ejendomme. Dette gør sig gældende indenfor alle brancher. Jeg har igennem de seneste måneder mødt mange ejere og administratorer der ikke har fornyet deres ejendomsvurdering i en længere årrække. Det betyder at de og deres bank ikke er bevidste om hvor meget friværdi de reelt besidder. Jeg foreslår derfor, at du får foretaget en ny vurdering af jeres ejendomme og sikre dig at den beregnede friværdi er retvisende.

En øgning af friværdien kan skabe mulighed for nye lån eller forbedring af gældende lånevilkår.

“Handel og Byg ApS har lejet hos os i mange år”

Det er en stigende tendens inden for erhvervslejemål, hos især mindre ejerkredse, at lejekontrakterne ikke løbende efterses og optimeres. Der kan ligge meget likvid gemt i ikke optimerede lejekontrakter.

Det kan være interessant at se på markedslejen i jeres lokalområde og sammenligne den med jeres nuværende lejeindtægt. Jeg ser også, at omend der er grundlag for 2-3% regulering pr anno i lejekontrakterne er det ikke blevet reguleret af administrator.

Et andet parameter der kan være interessant at skrue på er den resterende løbetid på jeres lejekontrakter. Forlænges løbetiden med eksempelvis 5, 10 eller 15 år kan det betyde en større velvilje hos jeres bank til at yde lån i ejendommen.

Tænkt ud af boksen

Er jeres ejendom pt. kun halvfyldt med lejere kan cash flowet hurtigt forbedres ved at få nye lejere ind. “Det er fint Jeanette, men vi kan ikke få vores tomme kvadratmeter udlejet..” tænker du måske.

Hos Andresen Erhverv har vi igennem en længere årrække været fortaler for konvertering af lejemål således at de tiltrækker en ny og alternativ målgruppe. Der er mange muligheder når det kommer til konverteringer af lejemål. Her er 3 konkrete muligheder du kan overveje:

  • Store tomme butikslokaler konverteres til moderne kontorfællesskaber.
  • Domicilejendomme brydes op til mindre lejemål
  • Konvertering fra erhverv til private boliger

Især konvertering fra erhverv til private boliger er i øjeblikket yderst attraktivt. Konverteringer af attraktive ejendomme konverteret efter 1991 kan udlejes til markedsleje. Kombineret med et stigende behov for boliger i hele landet kan konverteringer skabe en øget likviditet hurtigt. Vi ser pt. et boom i konvertering fra erhverv til privat bolig i Københavnsområdet.

Udfordringen kan i mange tilfælde være den gældende lokalplan. Der er generelt en politisk modvilje for at ændre lokalplaner så tæt på det kommende kommunalvalg. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan lave alt det indledende arbejde og gøre klar til en hurtig sagsbehandling efter d. 21 november 2017.

Et andet punkt hvor du kan tænke ud af boksen; markedsføring.

Et skilt ud til vejen skaber ikke længere den fornødne opmærksom omkring jeres ejendom. Hos Andresen Erhverv har vi i mange år gjort brug af et stort og velplejet nationalt netværk for at afsætte tomme ejendomme og lejemål.

Endvidere kan det være interessant at se på branding værdien af jeres ejendom. Igennem re-branding af en større tom kontorejendom i Birkerød lykkedes det os sidste år at udleje og senere sælge denne på blot 6 måneder. Ejendommen havde stået tom i 6 år.

Jeg håber disse konkrete råd kan være med til at hjælpe dig med at øge likviditeten i jeres ejendomme inden året er omme.

For yderligere informationer:

Compare listings

Compare