Nogle kommuner er i hælene på ejere af erhvervsejendomme

  • 7 years ago
Kommuner i hælene

Nogle kommuner er i hælene på ejereDækningsafgiften, der kan kræves af ejendomme, der helt eller delvis benyttes til bestemte typer af erhverv, er særdeles høj i hovedstadsområdet. Ejendomsmægler og direktør i firmaet Andresen Erhverv, Jeanette Andresen, påpeger bl.a., at man skal holde godt øje med dækningsafgiften i forbindelse med salg og leje af erhvervsejendomme.

‘Ejere skal være særlige opmærksomme på, at de kan kræve fritagelse for dækningsafgift såfremt ejendommen oplever tomgang.’ forklarer Jeanette Andresen.

Ifølge 日本藤素
//www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158270″>ejendomsbeskatningsloven skal dækningsafgiften dække kommunernes udgifter til gader, veje, parkeringspladser og brandvæsen, som ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende ‘øjemed’ medfører.

‘Det er forskelligt, hvad kommunerne kræver i dækningsafgift, da kommunerne selv bestemmer, hvor meget de vil kræve. Kommunerne må dog højst kræve ti promille af ejendommens værdi. Og selve reglerne for dækningsafgift er meget uklare, da ‘lignende øjemed’ er til fortolkning. Den enkelte kommune må derfor afgøre, hvorvidt en erhverv er dækningspligtig.’ forklarer Andresen Erhverv.

Københavns Kommune kræver mest

Kommunerne i hovedstadsområdet kræver mest i dækningsafgift, og Københavns Kommune står for hele 40 procent af de samlede opkrævede dækningsafgifter. Tal fra Dansk Byggeri viser, at kun 42 af landets 98 kommuner kræver dækningsafgift, og 11 af de 42 kommuner kræver den maksimale dækningsafgift på 10 promille. De 11 kommuner er alle i hovedstadsområdet.

Jeanette Andresen forklarer, at beliggenhed er altafgørende. -’Beliggenhed er en af hovedårsagerne til at dækningsafgiften varierer i den grad. Hovedstadsområdet er særdeles attraktivt grundet beliggenheden, og den koster mange penge’. – siger Jeanette Andresen.

Kommunerne betaler en høj pris for dækningsafgiften

Ifølge tænketanken CEPOS hæmmer dækningsafgiften vækst og jobskabelse, hvilket er én af årsagerne til, at 56 af landets kommuner ikke vælger at kræve denne form for skat. For netop at fremme jobskabelse har bl.a. Odense Kommune valgt en model, der betyder, at dækningsafgiften vil blive sænket med 4500 kroner for hver private arbejdsplads, der skabes i kommunen.

Forskellen på dækningsafgiften mellem kommunerne varierer så kraftigt, at man i Jammerbugt Kommune betaler 6.000 kr. i grundskat, hvorimod man på Frederiksberg betaler 1,1 millioner for lignende erhvervsejendomme i samme størrelse.

Compare listings

Compare