Åbent brev til kommanditister i Ejendoms K/S

  • 8 years ago
Kommandister i Ejendoms K/S

Kommandister i Ejendoms K/S

Kære Kommanditist,

Økonomisk Ugebrev har vurderet, at indenfor de næste 2 år skal K/S’er som jeres afvikle eller refinansiere banklån for mere end 4 mia. kroner.

Det betyder for dig, at banken nok snart eller måske allerede har indkaldt til møde. Bankerne har stort fokus på rentabilitet i jeres K/S og hvorledes jeres ejendom performer ved dette møde.

Det er derfor vigtigt I har styr på følgende tre ting før I møder op:

1. Har vi styr på vores lejere?

De fleste lejekontrakter er tegnet med en uopsigelighed på 10-15 år. Efter uopsigelighedsperioden er udløbet, kan lejere omkostningsfrit fraflytte lejemålet med kort varsel, alternativt blive siddende i lejemålet på ubestemt tid uden I kan tvinge Jeres lejer til en forlængelse eller fraflytning. En lejekontrakt der er gået over eller tæt på uopsigelighedsperioden udløb vil naturligt øge risikoprofilen i jeres ejendom.

En forlængelse af uopsigelighedsperioden for Jeres lejer er det, der sandsynligvis vil vægte mest for bankens syn på jeres ejendom. Det er derfor vigtigt at indlede denne dialog inden jeres nuværende uopsigelighedsperiode udløber.

2. Har vores lejer råd til at blive i ejendommen?

Hvordan går det egentlig med jeres lejers forretning, er et spørgsmål mange kommanditister glemmer at stille.

Det fleste K/S bygger på princippet- en ejendom og en lejer. Er der flere lejere, er risikoen mindre, men med en enkelt lejer, er rentabiliteten alene afhængig af denne lejer, og dermed også risikoen for tab. Husk derfor altid at holde dig opdateret omkring lejerens drift.

Det er endvidere en god ide at have en løbende dialog om lejerens langsigtede strategiske målsætning – I kan som udlejer gøre meget for at faciliterer jeres primære lejer gennem ombygning eller tilbygninger som lejeren kan udvide sin forretning i.

3. Hvad er markedslejen for området – og hvor attraktivt er det for andre?

Der er n必利勁
aturligvis stor forskel på risikoen, alt efter hvor I landet jeres ejendom ligger. Afdæk derfor det lokale niveau for lejeomkostninger. Lejeniveau kan svinge meget alt efter udbud og efterspørgelse i lokalområdet. Desuden kan det være en god ide at kigge på andre interessante lejere i lokalområdet, måske I kan tilbyde dem noget som deres nuværende udlejer ikke kan? Herved kan I øge ejendommens performance.

Hvad hvis vores ejendom står tom?

Med en tom ejendom der udviser negativ drift, kan et K/S få store problemer med at overtale banken til at fortsætte driften. Det er derfor vigtigt at I på eget initiativ igangsætter en aktiv kampagne, for at finde nye lejere til ejendommen. Nogen gange skal der en ombygning eller nytænkning til for at genaktivere ejendomme.

Et eksempel kunne være tidligere butikslokaler der omdannes til lækre nyistandsatte kontorlokaler, der er nemmere at udleje i et område, hvor den lokale handel er gået i stå.

Kort og godt, så handler alt det her om den langsigtede økonomiske sikkerhed i jeres ejendom. Det kan være en stor mundfuld og svært at skulle tage stilling til som enkelt kommanditist. Det er derfor vigtigt at du omgiver med de rigtige rådgivere. Du skal lede efter rådgivere, der forstår erhvervsejendomsmarkedet og som kan hjælpe jer med at øge ejendommens performance, herunder forhandling med nuværende lejer/e, eller med offentlige myndigheder såfremt ejendommen ender med at skulle have alternativ anvendelse.

Med venlig hilsen

Jeanette Andresen
+45 7022 0906
Direktør
Andresen-Erhverv.dk

Compare listings

Compare