Sådan rammer du plet i jagten på erhvervslokaler

 • 8 years ago
Ram plet i jagten på erhvervslokaler

Ram plet i jagten på erhvervslokaler

De perfekte erhvervslokaler dumper ikke ned fra himlen. Det kræver både tålmodighed, omtanke og indsigt at finde dem. Din virksomheds erhvervslokaler skal nemlig ikke kun danne de fysiske rammer for dig og dine medarbejdere. De skal også være placeret det rigtige sted, matche virksomhedens strategi og afspejle dens kultur og kerneværdier. Her er 8 tip, som kan gøre jagten på de perfekte erhvervslokaler til et pletskud.

Der kan være mange grunde til, at du er på jagt efter lokaler til din virksomhed. Måske er virksomheden nystartet, måske har den vokset sig for stor til sine nuværende lokaler, eller måske vil den tættere på sine kunder. Uanset hvad, er der nogle ting, du bør gøre, inden du skriver under på aftalen.

Find dit favoritområde, og lær det at kende


Start med at finde dit favoritområde. Når du har fundet et område, du synes er interessant, så lær det at kende. Find for eksempel ud af, hvilke virksomheder, der er i området, og hvor de ligger henne. Er der kunder eller potentielle kunder iblandt, kan du overveje at få lokaler i nærheden af dem.

Det er også en god ide, at du tjekker transportmulighederne i området, og om der er mulighed for at parkere ved lokalerne. Vil du åbne en butik, er det også værd at undersøge, om dine potentielle kunder færdes i området. Gør de det, øger det sandsynligheden for, at du får kunder i butikken.

Overvej, om du vil købe eller leje lokaler


Det næste skridt i jagten på de perfekte erhvervslokaler er, at du overvejer, om du vil købe eller leje lokalerne.

Der er rigtig mange fordele ved at købe erhvervslokaler. Du bestemmer selv over lokalerne, og kan indrette dig som du vil. Det giver dig stor frihed i dagligdagen.

Skal mødelokalet have et ansigtsløft, er der problemer med de tekniske installationer, eller vil du have en brændeovn installeret i foyeren, behøver du ikke vente på, at din udlejer rykker – du hiver selv fat i de fagmænd, du vil have på opgaven. Dermed forløber forbedringer og reparationer hurtigt, og kan finde sted når det passer ind i din virksomheds planer.

Omvendt kræver det ikke den store finansiering at leje erhvervslokaler. Din virksomhed behøver altså ikke at have mange likvider for at leje. Du skal bare betale et indskud til udlejer, der dækker i tilfælde af manglende betalt husleje. Og så kan du opsige dit lejemål med relativ kort varsel. Det er en fordel:

 • hvis din virksomhed har fået vokseværk og har behov for noget større
 • hvis der kommer nye attraktive erhvervsområder, det vil være strategisk godt at flytte til
 • eller hvis du og dine medarbejdere trænger til nye forfriskende og måske mere moderne omgivelser.

Klarlæg behovene – tag afsæt i virksomhedens strategi

Dernæst skal du klarlægge din virksomheds behov. Find ud af, hvilke krav erhvervslokalerne skal leve op til. Tag gerne udgangspunkt i din virksomheds strategi. Så er du sikker på, at erhvervslokalerne lever op til både nuværende og fremtidige krav.

Du bør for eksempel tage højde for, hvorvidt din virksomhed planlægger at ekspandere inden for den nærmeste fremtid. Gør den det, gør du klogt i at finde et sted, hvor der er god plads. Det nytter jo ikke noget, at du investerer i erhvervslokaler med plads til 300 medarbejdere, hvis din virksomhed har planer om at ansætte 150 mere inden for den nærmeste fremtid.

Du kan også vælge nogle lokaler, hvor der er mulighed for at købe eller leje tilstødende kontorer på længere sigt, så din virksomhed kan få plads til sine nye medarbejdere uden problemer.

Sådan laver du en strategi, hvis din virksomhed ikke har en


Det er ikke alle virksomheder, der har en strategi. Har din virksomhed ingen strategi, er det en god idé, at du udarbejder en. En strategi kan være med til at sikre, at din virksomhed får succes.

Du kan bruge strategien til meget andet end at finde de perfekte erhvervslokaler. Den er en rettesnor for din virksomhed og dens medarbejdere i det daglige. Man kan nemt blive blind for de store linjer, når man har travlt med at køre sin virksomhed. Det kan du undgå ved at lægge en strategi.

En strategi kan også være med til at forbedre din virksomheds præstationer, men det er en helt anden historie.

Strategien skal både indeholde oplysninger om nutiden og skue ind i fremtiden. Din virksomhed skal med andre ord have en mission og en vision.

Eller sagt på en anden måde: find ud af, hvad virksomheden har at byde sin omverden, og hvordan den vil opfattes af sine kunder. Så har du din mission. Start med at lave en såkaldt SWOT-analyse. SWOT-analysen skal indeholde information om:

 • Din virksomheds styrker og svagheder – her skal du beskrive virksomhedens tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer. Du kan også beskrive forhold som produkter, koncepter, distribution og beliggenhed.
 • Din virksomheds muligheder og trusler – her skal du beskrive virksomhedens omverden,

for eksempel dens kunder, konkurrenter, leverandører, finansielle forhold og samfundsforhold. De eksterne forhold er alle de faktorer, som påvirker virksomheden, men som virksomheden ikke har indflydelse på.

Når du har lavet SWOT-analysen, kan du bruge den som springbræt til at udarbejde din strategi. Strategien skal svare på spørgsmålet: hvad er din virksomheds mål, og hvordan vil den nå det?

Når du har besvaret spørgsmålet, har du virksomhedens vision. Dermed har du mulighed for at rette virksomhedens ressourcer mod det fælles mål – visionen. Hvor SWOT-analysen handler om nutiden, er strategien altså en langsigtet plan, der gør, at din virksomhed kan arbejde mod et fælles fremtidigt mål. I strategien skal du derfor definere:

 • Din virksomheds målsætning – og hvordan den vil nå den

Det er vigtigt, at strategien er realistisk og både indeholder delmål og slutmål. Delmålene gør det nemt at implementere strategien i det daglige arbejde.

Når du har udarbejdet strategien, skal du revurdere den jævnligt. Virksomheder er ikke statiske – de er dynamiske og vil derfor ændre sig løbende. Måske vil virksomhedens målsætning også ændre sig med tiden. Gør den det, skal strategien opdateres.

Din virksomheds beliggenhed og lokalevalg kan indgå som en del af strategien. Den rigtige placering og de ideelle lokaler kan nemlig hjælpe virksomheden med at nå sine målsætninger

Tænk virksomhedens kultur og kerneværdier ind i lokalerne


Det giver også god mening at tænke din virksomheds kultur og kerneværdier ind i erhvervslokalerne. Du kan for eksempel overveje:

 • om det vil være optimalt med små kontorer til hver medarbejder
 • om et kontorlandskab vil være det helt rigtige
 • eller om der skal noget helt tredje til, for at danne grobund for den kultur, I har i virksomheden.

Alt er i princippet muligt, så længe du er på forkant med situationen.

Du kan definere din virksomheds kerneværdier i forlængelse af strategien. Kerneværdierne kan være med til at sætte dagsordenen for dine egne og andres forventninger til virksomheden. Og så kan de fungere som et pejlemærke, for alt virksomheden foretager sig.

Har din virksomhed for eksempel en værdi, der hedder sundhed, og en værdi, der hedder lige adgang for alle, kan du overveje, om du skal tilbyde dine medarbejdere et fitnesslokale, en sund kantineordning og et sted, hvor de kan powernappe, når de trænger til at få et energi-boost i løbet af dagen. Det kan også være en god idé at finde nogle lokaler, hvor alle – inklusive handicappede – nemt kan få adgang. Dermed viser du over for din omverden, at du tager et socialt ansvar.

Find en kompetent og troværdig ejendomsmægler


En kompetent og troværdig ejendomsmægler er guld værd i lokalejagten. Men det kan være lidt af en jungle at finde frem til den helt rigtige mægler.

Du kan eventuelt starte med at tjekke Klagenævnet for Ejendomsformidling og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Her kan du se de ejendomsmæglere, kunderne har klaget over, og som du derfor ikkeskal vælge. Du kan også forhøre dig i dit netværk. Måske er der en virksomhedsejer, der har gode erfaringer med en mægler.

Du kan desuden vælge at bruge din mavefornemmelse. Stoler du på den mægler, du har i kikkerten? Og hvad skal vedkommende have i salær? Indhent gerne flere tilbud, så du har et sammenligningsgrundlag. Der er jo ingen grund til at bruge flere penge på en mægler end højst nødvendigt. Du bør dog have tilliden til din mæglers kompetencer i højsædet. De er nemlig afgørende for, at du finder de perfekte lokaler.

Undersøg lokalerne, så du undgår ubehagelige overraskelser


Før du giver et bud på dine foretrukne erhvervslokaler, skal du undersøge dem nøje. I mange tilfælde er det en god idé at få en bygningssagkyndig til at gennemgå lokalerne for fejl, inden du tager skridtet videre. Den bygningssagkyndige kan også anslå, hvad det sådan cirka vil koste at udbedre eventuelle skader, der er noteret i tilstandsrapporten.

Udforsk dine muligheder, før du beslutter dig


Selv om du har kastet din kærlighed på nogle bestemte lokaler, er det en god idé, at du udforsker alle dine muligheder, før du tager den endelige beslutning. Vær åben i din lokalejagt, og overvej, hvilke potentialer, der er i de forskellige steder.

Brug også lidt tid på at løbe alle tallene igennem for henholdsvis køb og leje af lokaler. Er det en god investering at købe? Og hvad vil det betyde for din virksomheds likviditet og ekspasionsmuligheder? Tænk dig godt om, inden du træffer den endelige beslutning.

Det er sjældent, at man finder erhvervslokaler, der lever 100 procent op til de ønsker og krav, man har som virksomhedsejer. Gør op med dig selv, hvor du vil gå på kompromis, og hvad du vil insistere på. Så er du godt på vej til at skyde papegøjen i jagten på det perfekte domicil til din virksomhed.

Opsummering – de 8 tip til lokalejagten

Her til sidst får du en opsummering af de 8 tip til lokalejagten:

 1. Find dit favoritområd犀利士
  e, og lær det at kende
 2. Overvej, om du vil købe eller leje lokaler
 3. Klarlæg behovene – tag afsæt i virksomhedens strategi
 4. Udarbejd en strategi, hvis din virksomhed ikke har en
 5. Tænk virksomhedens kultur og kerneværdier ind i lokalerne
 6. Find en kompetent og troværdig ejendomsmægler
 7. Undersøg lokalerne, så du undgår ubehagelige overraskelser
 8. Udforsk dine muligheder, før du beslutter dig

Print artiklen, klip tippene ud, og stik dem i baglommen. Så har du dem lige ved hånden, når du har brug for dem.

Compare listings

Compare