Velkommen til Andresen Erhverv

Vort firma bygger på 17 års erfaring indenfor ejendomsbranchen. Derfor har vi et stærkt netværk og en stor kontaktflade.
Vi arbejder med køb, salg, udlejning og vurdering af erhvervsejendomme. Se et udsnit af vore reference-sager.
Brug vor ekspertise i et marked, der hele tiden bevæger sig og ikke altid er lige let at gennemskue.
På baggrund af vor erfaring og markedskendskab afdækker vi hurtigt brugerens nøjagtige behov.
Vi kan også tilbyde opdateret database for brugere i markedet. Samt en god investordatabase inden for alle kategorier af ejendomsinvestering.
Vi foretager vi også søgeopgaver når De skal flytte og sørger for, at De får afdækket hele markedet.
Vi foretager vurdering af lejen ved lejemål, hvor vi repræsenterer såvel lejer som udlejer i lejenedsættelses - forhøjelsessager.
Andresen Erhverv - stedet hvor virksomheder og investorer mødes. Gør som vore kunder, brug os. Det er derfor vi er blevet landsdækkende.

Welcome to Andresen Commercial Realty

Our company is built on 17 years of experience in the real estate business. We therefore have a strong network and a huge contact area.
We work with purchase, sale, lease and appraisal of commercial real estate. See an extract of our reference cases.
Use our expertise in a market that is constantly moving and is not always easy to comprehend.
Given our experience and market knowledge, we quickly assess the exact needs of the user.
We can also offer an updated database for users in the market, as well as a good investor database within all categories of real estate investment.
We also do search assignments when you are moving and make sure that you will have covered the whole market.
We assess the rent at lease arrangements, where we represent both tenants and landlords in lease reduction and lease increase cases.
Andresen Commercial Realty – the place where companies and investors meet. Do as our customers, use us. That is why we have become nationwide.

Ringvejens Erhvervspark

(klik her)

kantine2
Helsinge Erhvervspark

(klik her)

lager1