Helsingørsgade 13 b,- Hillerød

Bygningen indeholder 158 kvm butik til B&O, samt ca 68 kvm. kælder og 104 kvm på førstesal, som i dag anvendes af sælger.

Ejendommen er beliggende på Helsingørsgade, placeret ca. 100 meter fra Torvet.

Bagsiden af ejendommen vender ned mod Slotssøen.

Ejendommen sælges som delvis investeringsejendom. Køber har mulighed for at projektudvikle dele, eller hele ejendommen.

Der gøres opmærksom på, at har visse muligheder, men at enhver ændring af ejendommen skal godkendes af Hillerød kommune, og at gældende kommune og lokalplan ikke fastlægger helt klare bestemmelser for de enkelte ejendomme, men vil lade det enkelte projekt fastsætte bestemmelserne.

Nedenstående skrives derfor med forbehold.

I henhold til planerne ligger det fast at nederste etage skal anvendes til detailhandel, aktivitet skabende erhvervsformål eller servicefunktioner. Butikken må ikke anvendes til bank eller forsikringsvirksomhed.

1 salen og op må anvendes til boligformål. Bebyggelsesprocenten må for områdes samlet maksimalt udgøre 140 %. Ifølge lokalplanen er bebyggelsesprocenten 97, og svinger mellem 80 og 145 %.

På nærværende ejendom ville der være nærliggende at opdele ejendommen i ejerlejligheder og herefter indrette 1 salen til bolig.

Nærværende ejendom har i henhold til lokalplan 206 tilladelse til 2 ½ plan ligesom naboejendommene. Rent kosmetisk ville det synes oplagt at ejendommen føres op i samme niveau som naboejendommene, hvilket ville medføre lejligheder til bolig i 3 plan. Lejlighederne øverst oppe vil have en fantastisk udsigt over Slotssøen.

Som det fremgår af lokalplanen, vil der være en problematik omkring p-pladser, men alt dette vil kunne belyses ved en forhandling med Hillerød kommune.

Jeanette Andresen

Jeanette Andresen

Direktør og Statsautoriseret Ejendomsmægler

Kontakt mig på

+(45)70 22 09 06 ,
+(45) 26 22 51 11
ae@andresen-erhverv.dk

Lejemål adresse

Adressen er

Adresse
By og Postnummer

Related Post

Shares
Share This